สพป.จันทบุรี เขต 1

การลงพื้นที่นิเทศติดตามผลการจัดการศึกษา ขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว


          วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 นายสุริยนต์ กัลยาณี ผอ.สพป.จันทบุรี เขต 1 มอบหมายให้นางลัดดาวัลย์ วิเศษะภูติ รอง ผอ.สพป.จันทบุรี เขต 1 เป็นประธานในการลงพื้นที่นิเทศติดตามผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัวของเด็กหญิงมณีภัสสร วงศ์จรรยา ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ภาเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ณ บ้านเรียนรักษ์โลก อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี

กล่องแสดงความคิดเห็นบทความโดย ภาวิณี กาฬบุตร


ภาวิณี
ภาวิณี กาฬบุตร

บทความอื่นของ ภาวิณีIMG