สพป.จันทบุรี เขต 1

การประชุม อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จันทบุรี เขต 1 ครั้งที่ 1/2566


          วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 นายสุริยนต์ กัลยาณี ผอ.สพป.จันทบุรี เขต 1 เข้าร่วมประชุม อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรีเขต 1 ครั้งที่ 1/2566 เพื่อพิจารณาให้ความเห็นซอบในเรื่องการบริหารงานบุคคลตามอำนาจหน้าที่ขง อ.ค.ก.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาที่ต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จตามปฏิทินที่กำหนดโดยมี นางสาวรัตนา อยู่สวัสดิ์ เป็นประธานในการประชุมฯ ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 สพป. จันทบุรี เขต 1

กล่องแสดงความคิดเห็นบทความโดย ภาวิณี กาฬบุตร


ภาวิณี
ภาวิณี กาฬบุตร

บทความอื่นของ ภาวิณีIMG