สพป.จันทบุรี เขต 1

โครงการสอบแข็งขันด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ระดับ ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ในระดับนานาซาติ ประจำปี พ.ศ. 2566


          วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2566 นายสุริยนต์ กัลยาณี ผอ.สพป.จันทบุรี เขต 1 พร้อมด้วยนางสาวสมพร อุระเกตุ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ณะผู้บริหารและดรูโรงเรียนสฤษดิเดช เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการดำเนินงาน โครงการสอบแข่งขันด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษา และ มัธยมศึกษา ในระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566 (รอบแรก) โดยมีนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางด้านวิชาการจากโรงเรียนสฤษดิเดช โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี และโรงเรียนเทศบาลเมืองจันทบุรี 1 รวมจำนวนทั้งสิ้น 597 คน เข้าร่วมการสอบคัดเลือกฯ ดังกล่าว เพื่อเป็นตัวแทนเข้าสอบแข่งขันในระดับภูมิภาค ระดัประเทศ และระดับนานาชาติ ต่อไป ณ โรงเรียนสฤษดิเดช อำเภอเมืองจันทบุรี

กล่องแสดงความคิดเห็นบทความโดย ภาวิณี กาฬบุตร


ภาวิณี
ภาวิณี กาฬบุตร

บทความอื่นของ ภาวิณีIMG