สพป.จันทบุรี เขต 1

การประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความรู้ความเข้าใจการประเมิน พัฒนาการนักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย


          วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 นายสุริยนต์ กัลยาณี ผอ.สพป. จันทบุรี เขต 1 เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความรู้ความเข้าใจการประเมินพัฒนาการนักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ประจำปี 2565 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 สพป. จันทบุรี เขต 1

กล่องแสดงความคิดเห็นบทความโดย ภาวิณี กาฬบุตร


ภาวิณี
ภาวิณี กาฬบุตร

บทความอื่นของ ภาวิณีIMG