สพป.จันทบุรี เขต 1

การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครู และบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดจันทบุรี


          วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 นายสุริยนต์ กัลยาณี ผอ.สพป. จันทบุรี เขต 1 มอบหมายให้ นางลัดดาวัลย์ วิเศษะภูติ รอง ผอ.สพป. จันทบุรี เขต 1 ร่วมประชุมประจำเดือนคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดจันทบุรี ครั้งที่ 2/2566 เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานและปรึกษากิจการของสำนักงาน สกสด.จังหวัดจันทบุรี ณ ห้องประชุมสำนักงาน สกสด.จังหวัดจันทบุรี

กล่องแสดงความคิดเห็นบทความโดย ภาวิณี กาฬบุตร


ภาวิณี
ภาวิณี กาฬบุตร

บทความอื่นของ ภาวิณีIMG