สพป.จันทบุรี เขต 1

สพป. จันทบุรี เขต 1 ตรวจเยี่ยมค่ายลูกเสือ เนตรนารีสามัญ กลุ่มโรงเรียนในสังกัดอำเภอเมืองจันทบุรี


          วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 นายสุริยนต์ กัลยาณี ผอ.สพป. จันทบุรี เขต 1 พร้อมด้วย นางลัดดาวัลย์ วิเศษะภูติ รอง ผอ.สพป. จันทบุรี เขต 1 ตรวจเยี่ยมค่ายลูกเสือ เนตรนารีสามัญ กลุ่มโรงเรียนในสังกัดอำเภอเมืองจันทบุรี ได้จัดโครงการการอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารีสามัญ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2565 ระหว่าง วันที่ 15 - 17 กุมภาพันธ์ 2566 โดยมีโรงเรียนเข้าร่วม จำนวน 23 โรงเรียน ลูกเสือ - เนตรนารีสามัญ จำนวน 391 คน ณ ค่ายลูกเสือจังหวัดจันทบุรี อำเภอเขาคิชฌชกูฎ จังหวัดจันทบุรี

กล่องแสดงความคิดเห็นบทความโดย ภาวิณี กาฬบุตร


ภาวิณี
ภาวิณี กาฬบุตร

บทความอื่นของ ภาวิณีIMG