สพป.จันทบุรี เขต 1

การประชุมการดำเนินงานของ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา


          วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 นายสุริยนต์ กัลยาณี ผอ.สพป.จันทบุรี เขต 1 พร้อมด้วยนางลัดดาวัลย์ วิเศษะภูติ รอง ผอ.สพป.จันทบุรี เขต 1 ผอ. กลุ่ม/หน่วย และบุคลากรกลุ่มบริหารงานคคล เข้าร่วมประชุมมอบนโยบายการดำเนินงานของ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา เรื่อง "เปลี่ยนผ่านความคาดหวังและความท้าทาย : จาก กศจ. อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา" ณ ห้องประชุมบุษราคัม ชั้น 2 สศจ. จังหวัดจันทบุรี

กล่องแสดงความคิดเห็นบทความโดย ภาวิณี กาฬบุตร


ภาวิณี
ภาวิณี กาฬบุตร

บทความอื่นของ ภาวิณีIMG