สพป.จันทบุรี เขต 1

การประชุมชี้แจงการประเมิน ยกระดับความสามารถด้านการ อ่าน (RT) ของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565


          วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 นายสุริยนต์ กัลยาณี ผอ.สพป.จันทบุรี เขต 1 เป็นประธานการประชุมชี้แจงการประเมินยกระดับความสามารถด้านการอ่าน (RT) ของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ซึ่งศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1 กำหนดการประเมินในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566 จัดสอบทั้งสิ้น จำนวน 83 สนาม ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 สพป. จันทบุรี เขต 1

กล่องแสดงความคิดเห็นบทความโดย ภาวิณี กาฬบุตร


ภาวิณี
ภาวิณี กาฬบุตร

บทความอื่นของ ภาวิณีIMG