สพป.จันทบุรี เขต 1

ประชุมการแข่งขันฟุตบอล "สื่อมวลชนคัพ ครั้งที่ 8"


          วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 นายสุริยนต์ กัลยาณี ผอ.สพป.จันทบุรี เขต 1 ร่วมประชุมการแข่งขันฟุตบอล "สื่อมวลชนดัพ ครั้งที่ " มีวัตถุประสงค์เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์อันดีและความสามัดดีระหว่างองค์กร แลกเปลี่ยนความคิดเห็นโดยใช้กีฬาเป็นสื่อ และส่งเสริมให้บุคลากรขององค์กรต่างๆ เห็นความสำคัญของการเล่นกีฬาเพื่อสุขภาพที่ดี และเพื่อให้การจัดส่งทีมกีฬาของหน่วยงานทางการศึกษา เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยมีนายสุคิด พันธุ์พรมศึกษาธิการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานการประชุมฯ ณ ห้องประชุมบุษราคัม ชั้น 2 สศจ. จังหวัดจันทบุรี

กล่องแสดงความคิดเห็นบทความโดย ภาวิณี กาฬบุตร


ภาวิณี
ภาวิณี กาฬบุตร

บทความอื่นของ ภาวิณีIMG