สพป.จันทบุรี เขต 1

สพป.จันทบุรี เขต 1 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัดฯ


         วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566 นายสุริยนต์ กัลยาณี ผอ.สพป.จันทบุรี เขต 1 มอบหมายให้นางลัดดาวัลย์ วิเศษะภูติ รอง ผอ.สพป.จันทบุรี เขต 1 พร้อมด้วยศึกษานิเทศก็และเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนบ้านสะพานเลือก ณโรงเยนบ้านสะพานเลือก อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

กล่องแสดงความคิดเห็นบทความโดย ภาวิณี กาฬบุตร


ภาวิณี
ภาวิณี กาฬบุตร

บทความอื่นของ ภาวิณีIMG