สพป.จันทบุรี เขต 1

การประชุมคณะกรรมการพิจารณาความพร้อมการขอเปิดรับ นักเรียนชั้นอนุบาล 1 (3 ปีบริบูรณ์)


          วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566 นายสุริยนต์ กัลยาณี ผอ.สพป.จันทบุรี เขต 1 มอบหมายให้นางลัดดาวัลย์ วิเศษะภูติ รอง ผอ.สพป.จันทบุรี เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาความพร้อมการขอเปีดรับนักเรียน ชั้นอนุบาล 1 (3 ปีบริบูรณ์ โดยมีรองนายก อบต.แก่งหางแมว กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้บริหารและคณะดรูโรงเรียนบ้านหนองบัวทอง เข้าร่วมประชุมฯ ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านหนองบัวทอง อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี

กล่องแสดงความคิดเห็นบทความโดย ภาวิณี กาฬบุตร


ภาวิณี
ภาวิณี กาฬบุตร

บทความอื่นของ ภาวิณีIMG