สพป.จันทบุรี เขต 1

การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 2565


          วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2566 นายสุริยนต์ กัลยาณี ผอ.สพป.จันทบุรี เขต 1 เข้าติดตามและตรวจเยี่ยมสนามทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2565 ได้แก่ โรงเรียนอนุบาล บ้านหนองคล้า โรงเรียนวัดโพธิ์ลังกา โรงเรียนบ้านเนินจำปา และโรงเรียนบ้านช่องกะพัด ซึ่งการจัดสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

กล่องแสดงความคิดเห็นบทความโดย ภาวิณี กาฬบุตร


ภาวิณี
ภาวิณี กาฬบุตร

บทความอื่นของ ภาวิณีIMG