สพป.จันทบุรี เขต 1

การประชุมเครื่อข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา "กาแฟจันท์สัญจร"

          วันที่ 31 มกราคม 2566 นายสุริยนต์ กัลยาณี ผอ.สพป. จันทบุรี เขต 1 พร้อมด้วย นางลัดดาวัลย์ วิเศษะภูติ รอง ผอ.สพป. จันทบุรี เขต 1 และผอ. กลุ่ม/หน่วย เข้าร่วมประชุมเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา "กาแฟจันท์สัญจร" มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีของหน่วยงานทางการศึกษา และร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เครือข่ายการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยมี ว่าที่ รต. อานนท์ สุขภาคกิจ ผอ. สำนักงานคณะกรรมการ สกสด.จังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในการประชุมฯ ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 สพป. จันทบุรี เขต 1

กล่องแสดงความคิดเห็นบทความโดย ภาวิณี กาฬบุตร


ภาวิณี
ภาวิณี กาฬบุตร

บทความอื่นของ ภาวิณีIMG