สพป.จันทบุรี เขต 1

เยี่ยมศูนย์จัดการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2565


          วันที่ 22 พฤศจิกายน 2565 นางลัดดาวัลย์ วิเศษะภูติ รองผอ. สพป. จันทบุรี เขต 1 เยี่ยมศูนย์การจัดการ แข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ศูนย์การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา และระดับขยายโอกาส เพื่อให้กำลังใจคณะครู และนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้ ณ โรงเรียนวัดไผ่ล้อม อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี

กล่องแสดงความคิดเห็นบทความโดย ภาวิณี กาฬบุตร


ภาวิณี
ภาวิณี กาฬบุตร

บทความอื่นของ ภาวิณีIMG