สพป.จันทบุรี เขต 1

ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดอำเภอเมือง


          วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 นายสุริยนต์ กัลยาณี ผอ.สพป. จันทบุรี เขต 1 พร้อมด้วย รอง ผอ.สพป. จันทบุรี เขต1 ผอ. กลุ่ม/หน่วย เข้าร่วมประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดอำเภอเมือง โดยนายสุริยนต์ กัลยาณี ได้มอบข้อราชการ และ นโยบายเรื่องการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2566 การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนสู่การเรียนรู้สมรรถนะ เพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 (ตามแผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา) การจัดตั้ง Power Team ทีมพลังขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาระดับเครือข่ายภายใต้ระบบเครือข่าย ก ข ค จันท์ 1 โมเดล และ สะท้อนความคิดเห็นจากโรงเรียนเพื่อนำมาเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหา ณห้องอเนกประสงค์โรงเรียนสฤษดิเดช จังหวัดจันทบุรี

กล่องแสดงความคิดเห็นบทความโดย ภาวิณี กาฬบุตร


ภาวิณี
ภาวิณี กาฬบุตร

บทความอื่นของ ภาวิณีIMG