สพป.จันทบุรี เขต 1

การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างและพัฒนากลุ่มผู้นำองค์ความรู้ สู่การเปลี่ยนแปลงด้านการบริหารงานบุคคล ของข้าราชการครูและ บุคลากรทางการศึกษา


          วันที่ 27 - 28 ตุลาคม 2565 นายสุริยนต์ กัลยาณี ผอ.สพป.จันทบุรี เขต 1 นำทีม PA Support Team ของ สพป.จันทบุรี เขต 1 เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างและพัฒนากลุ่มผู้นำองค์ความรู้สู่การเปลี่ยนแปลงด้านการบริหารงานบุคคล ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (PA Support Team) ภาคกลาง รุ่นที่ 7 ณ โรงแรมบางกอกพาเลส สร้างความเข้าใจเกณฑ์ PA และรับนโยบายจากนางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ สู่การปฎิบัติเพิ่มความเข้มข้นในการยกระดับคุณภาพทางการศึกษา ซึ่งเป็นกลไกสำคัญในการเตรียมความพร้อมให้ผู้เรียนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพจากครูผู้สอนมืออาชีพ เพื่อประโยชน์ในการพิจารณา และ ประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ได้อีกด้วย

กล่องแสดงความคิดเห็นบทความโดย ภาวิณี กาฬบุตร


ภาวิณี
ภาวิณี กาฬบุตร

บทความอื่นของ ภาวิณีIMG