สพป.จันทบุรี เขต 1

การประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองและคัด เลือกบุคลากรที่ขอพระราชทานเหรียญลูกเสือยั่งยืน


          วันที่ 27 ตุลาคม 2565 เวลา 13.30 น. นายสุริยนด์ กัลยาณี หัวหน้าสำนักงานลูกเสือจังหวัดจันทบุรี มอบหมายให้ นายกฤติพงศ์ สัตพันธุ์ รองผู้อำนวยการสำนักงนลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาจันทบุรี เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรอง และดัดเลือกบุคลากรที่ขอพระราชทานเหรียญลูกเสือยั่งยืน ประจำปี 2565 ณ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1

กล่องแสดงความคิดเห็นบทความโดย ภาวิณี กาฬบุตร


ภาวิณี
ภาวิณี กาฬบุตร

บทความอื่นของ ภาวิณีIMG