สพป.จันทบุรี เขต 1

ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาอำเภอท่าใหม่และ อำเภอนายายอาม


วันที่ 26 ตุลาคม 2565 นายสุริยนต์ กัลยาณี ผอ.สพป. จันทบุรี เขต 1 พร้อมด้วย นางลัดดาวัลย์ วิเศษะภูติ นายกฤติพงศ์ สัตพันธุ์ รอง ผอ.สพป. จันทบุรี เขต 1 ผอ. กลุ่ม/หน่วย เข้าร่วมประชุมผู้บริหารสถนศึกษาอำเภอท่าใหม่ และอำเภอนายายอาม โดยนายสุริยนต์ กัลยาณี ได้มอบข้อราชการและนโยบายเรื่องการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2566 การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนสู่การเรียนรู้สมรรถนะ เพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 (ตามแผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา) การจัดตั้ง Power Team ทีมพลังขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาระดับเครือข่ายภายใต้ระบบเครือข่าย ก ข ค จันท์ 1 โมเดล และสะท้อนความคิดเห็นจากโรงเรียนเพื่อนำมาเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหา ณ โรงเรียนอนุบาลบ้านหนองคล้า อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

กล่องแสดงความคิดเห็นบทความโดย ภาวิณี กาฬบุตร


ภาวิณี
ภาวิณี กาฬบุตร

บทความอื่นของ ภาวิณีIMG