สพป.จันทบุรี เขต 1

ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาอำเภอแก่งหางแมว


          วันที่ 25 ตุลาคม 2565 นายสุริยนต์ กัลยาณี ผอ.สพป. จันทบุรี เขต 1 พร้อมด้วย นางลัดดาวัลย์ วิเศษะภูติ รอง ผอ.สพป. จันทบุรี เขต1 ผอ. กลุ่ม/หน่วย เข้าร่วมประชุมผู้บริหารสถานศึกษาอำเภอแก่งหางแมว โดย นายสุริยนต์ กัลยาณี ได้มอบข้อราชการและนโยบายเรื่องการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2566 การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนสู่การเรียนรู้สมรรถนะ เพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 (ตามแผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา) การจัดตั้ง Power Team ทีมพลังขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาระดับเครือข่าย ภายใต้ระบบเครือข่าย ก ข ค จันท์ 1 โมเดล ณ โรงเรียนบ้านช่องกะพัด อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี

กล่องแสดงความคิดเห็นบทความโดย ภาวิณี กาฬบุตร


ภาวิณี
ภาวิณี กาฬบุตร

บทความอื่นของ ภาวิณีIMG