สพป.จันทบุรี เขต 1

สพป. จันทบุรี เขต 1 จัดงานมุทิตา กษิณานุสรณ์ ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2565


          วันที่ 23 กันยายน 2565 นายประมวล บุญที่ฆ์ ผอ.สพป. จันทบุรี เขต 1 เป็นประธานในการจัดงานมุทิตากษิณานุสรณ์แก่ผู้เกษียณอายุราชการในสังกัด สพป. จันทบุรี เขต 1 ประจำปี 2565 โดยจัดกิจกรรมแสดงมุทิตาจิต มอบเกียรติบัตร และของที่ระลึกแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ซึ่งมีผู้เกษียณอายุรชการ จำนวน 60 คน และผู้ร่วมงานทั้งหมด จำนวน 200 คน ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 สพป. จันทบุรี เขต 1

รวมภาพกิจกรรม ... Click Nowกล่องแสดงความคิดเห็นบทความโดย ภาวิณี กาฬบุตร


ภาวิณี
ภาวิณี กาฬบุตร

บทความอื่นของ ภาวิณีIMG