สพป.จันทบุรี เขต 1

การประชุมคณะกรรมการนิเทศ กำกับติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของกองทุน เพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา


          วันที่ 19 กันยายน 2565 นางสาวสุขาดา สภาพงศ์ รองผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวัน เป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการสรุปผลการนิเทศ กำกับ ติดตม และประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนฯ ระหว่างวันที่ 19 - 21 กันยายน 2565 ณ์โรงแรมริเวอร์ไซด์ กรุงเทพมหานคร โดยมี นายทนงศักดิ์ ศรีงามคุณพัฒน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันและคณะกรรมการ เข้าร่วมประชุมเพื่อสรุปผลการ นิเทศ กำกับ ติดตามประเมินผลโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากเงินดอกผลกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา

กล่องแสดงความคิดเห็น

สุดยอด
บันทึก : 2022-09-22 19:22:05 เขียนโดย พรณรงค์ ทรัพย์คง