สพป.จันทบุรี เขต 1

รับชมย้อนหลัง ห้องเรียนอารมณ์ดี : คุยสด อนาคตความก้าวหน้าของครู โดยเลขาธิการ ก.ค.ศ. (19 เม.ย. 2566)
ตอบประเด็นคำถาม 

 1. ยื่นตั้งแต่ตุลา ทำไมผลยังไม่ออก 
 ✅ ขึ้นอยู่กับ สพท. และผลประเมินไม่ได้ออกตามลำดับเวลาที่ยื่นไป หมายความว่า คนที่ยื่นตั้งแต่เดือนตุลาคม 2565 ก็ต้องรอการดำเนินการตามขั้นตอนของ สพท. 

 2. อยากเป็นผู้ประเมิน ทำอย่างไร 
 ✅ เปิดรับสมัครกรรมการฯ รอบเพิ่มเติม ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 3 พฤษภาคม 2566 ช่องทางการรับสมัคร  shorturl.at/hyzMZ (หรือดูที่หน้าเพจสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา) 

 3. ผลที่ออกมาให้ผ่าน หรือ ไม่ผ่าน 
 ✅ จะเปลี่ยน จาก ต้องได้ผ่านจากกรรมการทั้ง 3 คน แต่จะปรับใหม่ ให้ผ่าน 2 ใน 3 

 4. ถ้าปรับเกณฑ์ ให้ 2 ใน 3 ก็ยังไม่ผ่านทำอย่างไร 
 ✅ #พัฒนาการสอน และสามารถยื่นคำขอรับการประเมินในระบบ DPA ได้ตลอดปี ภาคเรียนละ 1 ครั้ง 

 5. ผู้ประเมินมีความเที่ยงธรรมหรือไม่ 
 ✅ ผู้ประเมินทุกคนจะต้องอบรมเหมือนกัน และผ่านการทดสอบ รวมทั้งยังมีการตรวจสอบ consistency ของการให้คะแนนด้วย


กล่องแสดงความคิดเห็น