สพป.จันทบุรี เขต 1

ผอ. สพป. จันทบุรี เขต 1 ร่วมประเมินสัมฤทธิ์ผลการปฏิบัติงาน ในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษา ตำแหน่ง รอง ผอ.สพท. ครั้งที่ 1


          วันที่ 3 สิงหาดม 2565 นายประมวล บุญที่ฆ์ ผอ.สพป. จันทบุรี เขต 1 คณะกรรมการประเมิน (Evaluation Team) เข้าร่วมประเมิสัมฤทธิ์ผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษา ตำแหน่ง รอง ผอ.สพท. ครั้งที่ 1 เขตตรวจ ราชการที่ 9 ณ ฮิลล์ไซด์ คันทรีโฮม อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี

กล่องแสดงความคิดเห็นบทความโดย ภาวิณี กาฬบุตร


ภาวิณี
ภาวิณี กาฬบุตร

บทความอื่นของ ภาวิณีIMG