สพป.จันทบุรี เขต 1

กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด

       โรงเรียนวัดเเสลง (เขมราษฎร์วิทยาวิทยาคาร) จัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด โดยมีการให้ความรู้เรื่องโทษของยาเสพติดและเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดในวันที่ 26 มิถุนายน 2565เพื่อสร้างความตระหนักถึงโทษของยาเสพติดที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพและคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน


กล่องแสดงความคิดเห็น

สุดยอดเยาวชน
บันทึก : 2022-07-21 17:38:13 เขียนโดย พรณรงค์ ทรัพย์คงบทความโดย ปวีณา สง่างาม


ปวีณา
ปวีณา สง่างาม


IMG