สพป.จันทบุรี เขต 1

นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการเรียนรู้เพศวิถีและทักษะชีวิต

วันอังคาร ที่ 5 มิถุนายน 2565 โรงเรียนวัดแสลง(เขมราษฎร์วิทยาคาร) ต้อนรับท่านศน.มลฑา  ศรีเสริม ศน.อัญชัน ชูช่วย และศน.ทรงวุฒิ เดชมาลา คณะกรรมการการนิเทศ กำกับ ติดตามและประเมินผลการจัดการเรียนรู้เพศวิถีและทักษะชีวิต
กล่องแสดงความคิดเห็นบทความโดย ปวีณา สง่างาม


ปวีณา
ปวีณา สง่างาม


IMG