สพป.จันทบุรี เขต 1

กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างสมรรถนะ ในการต่อต้านการทุจริต          วันที่ 16 มิถุนายน 2565 นายประมวล บุญทีฆ์ ผอ.สพป.จันทบุรี เขต 1 เป็นประธานเปิดกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างสมรรถนะในการต่อต้านการทุจริต ตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี่เขต 1 ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยมีนายอังคารพิสุทธ์ สยามประโคน รอง ผอ.สพป.จันทบุรี เขต 1 บรรยายเรื่องสมรรถะขององค์กร นายกฤติพงศ์ สัตพันธุ์ รอง ผอ.สพป.จันทบุรี เขต 1 บรรยาย เรื่องหลักธรรมาภิบาล และนางลัดดาวัลย์ วิเศษะภูติ รอง ผอ.สพป.จันทบุรี เขต 1 บรรยายเรื่องการเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่องค์กรในการต่อต้านการทุจริต โดยมี ผอ.กลุ่ม/หน่วยและข้าราชการบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด สพป. จันทบุรี เขต 1 เข้าร่วมประชุมฯ ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 สพป.จันทบุรี เขต 1

กล่องแสดงความคิดเห็นบทความโดย ภาวิณี กาฬบุตร


ภาวิณี
ภาวิณี กาฬบุตร

บทความอื่นของ ภาวิณีIMG