สพป.จันทบุรี เขต 1

โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ) รับสมัครนักเรียน

0


          โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ) รับสมัครนักเรียนชั้น อนุบาลปีที่ 1 ,ประถมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
เอกสารที่ใช้ในการสมัคร
1. รูปถ่าย 1 นิ้ว 3 รูป
2. สำเนาสูติบัตร
3. สำเนาทะเบียนบ้าน นักเรียน บิดา มารดา
4. สำเนาบัตรประชาชนบิดา มารดา
5. สมุดฉีดวัคซีน (เล่มชมพู) สำหรับอนุบาล 1


กล่องแสดงความคิดเห็นบทความโดย พงษ์ศักดิ์ วงศ์แดง


พงษ์ศักดิ์
พงษ์ศักดิ์ วงศ์แดง


IMG