สพป.จันทบุรี เขต 1

งานแถลงข่าวเทศกาลว่าวดุ๊ยดุ่ย 2563


          วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 นายประมวล บุญทีฑ์ ผอ.สพป.จันทบุรี เขต 1 พร้อมด้วยนางลัดดาวัลย์ วิเศษะภูติ และ นายฉลอง สัตพันธุ์ รอง ผอ.สพป. จันทบุรี เขต 1 ร่วมงานแถลงข่าวเทศกาลว่าวดุ๊ยดุ่ย 2563 ณ โรงเรียนวัดพลับพลา โดยมีนายธีรภัทร ศรีบุญเรือง ผอ.โรงเรียนวัดพลับพลา คณะครู และนักเรียนให้การต้อนรับ          นายวุฒิกร สุขีนัย นายอำเภอเมืองจันทบุรี กล่าวว่าการเล่นว่าวจัดได้ว่าเป็นกีฬาระดับชาติโดยท่านเล่าให้ฟังว่าในอดีตท้องสนามหลวงได้เคยจัดการแข่งขันการเล่นว่าวมาแล้ว สำหรับว้าวดุ๊ยดุ่ยที่เป็นกีฬาพื้นเมืองของทางตำบลพลับพลานั้นก็สามารถที่จะพัฒนาไปได้มากกว่านี้ ถ้าเกิดการส่งเสริมจากทางสมาคมกีฬาของจังหวัดจันทบุรีก็น่าจะพัฒนาได้ไกลจนเป็นระดับชาติได้นะครับ และการเล่นว่าวก็จัดได้ว่าเป็นกีฬาที่น่าสนใจไม่แพ้กีฬาใด
          นายมณเฑียร วานิชศรี นายกเทศมนตรีตำบลพลับพลา ได้ให้ทัศนะว่า "ผมรู้สึกมีความภาคภูมิใจแทนชาวตำบลพลับพลาเป็นอย่างมากที่สามารถนำการละเล่นว่าวดุ๊ดดุ่ยขึ้นทะเบียนวัฒนธรรม" โดยเทศบาลตำบลพลับพลาให้การสนับสนุนงยประมาณมาโดยตลอด
          นายกล้าณรงค์ พงษ์เจริญ อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว กล่าวว่า "ว่าวดุ๊ยดุ่ยเป็นเหมือนเสียงสวรรค์ ช่วงฤดูหนาว กลางคืนเวลานอนและได้ยินเสียงดุ๊ยดุ่ยมันทำให้เรารู้สึกนอนสบายมาก แต่เวลาช่วงกลางวันเราก็จะเห็นตัวว่าวลอยอยู่ในอากาศหางยาว ๆ ปลิวไสวไปมันทำให้เรารู้สึกเพลิดเพลินเวลามอง รู้สึกมีความภาคภูมิใจที่อยู่กับเรามายาวนาน ต้องขอขอบคุณคนรุ่นใหม่ที่รวมตัวกันเป็นชมรมเพื่อช่วยกันอนุรักษ์ และฟื้นฟูการเล่นว่าวดุ๊ยดุ่ยในปัจจุบัน"
          นางสาวปรารถนา มงคลธวัช วัฒนธรรมจังหวัดจันทบุรี กล่าวว่า "เราควรส่งเสริมกิจกรรมว่าวดุ๊ยดุ่ยจากระดับตำบล ให้เป็นระดับจังหวัด และระดับประเทศต่อไป ก็จะทำให้คนรู้จักมากขึ้น และในฐานะวัฒนธรรมจังหวัด จะเสนอให้เป็นโครงการระดับจังหวัดต่อไป"
          นายประมวล บุญทีฑ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1 กล่าวว่า "ผมรู้สึกภูมิใจที่เห็นภาคส่วนต่าง ๆ ให้ความสำคัญ และรักษาวัฒนธรรมอันดีงามนี้ไว้ ซึ่งโรงเรียนสามารถนำไปกำหนดเป็นหลักสูตรของสถานศึกษาได้นะครับ เพื่อจรรโลงไว้อันศิลปะวัฒนธรรมอันดีงามของท้องที่นั้นไว้"
ท่องเที่ยวจังหวัดจันทบุรี
สาธิตการทำเสียงอูดว่าวดุ๊ยดุ่ย          สำหรับการแข่งขันว่าวดุ๊ยดุ่ยจะจัดขึ้นในวันที่ 12 - 13 ธันวาคม 2563 ณ สนามบ้านดาวเรืองพลับพลา ต.พลับพลา อ.เมือง จ.จันทบุรี จัดโดยชมรมรักษ์เสียงอูดว่าวดุ๊ยดุ่ยกล่องแสดงความคิดเห็นบทความโดย พรณรงค์ ทรัพย์คง


พรณรงค์
พรณรงค์ ทรัพย์คง


IMG