สพป.จันทบุรี เขต 1

เครื่องผลิตเส้นพลาสติกจากขวดน้ำ

เครื่องผลิตเส้นพลาสติกจากขวดน้ำ