สพป.จันทบุรี เขต 1

กระปุกออมสินของหนู


วันนี้เรามาทำกระปุกออมสินกันนะคะ

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่2โรงเรียนบ้านวังไม้แดง ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมปลูกฝังจิตสำนึก หนูน้อยวัยใสนำไทยไร้ขยะ โดยมีการจัดกิจกรรม "กระปุกออมสินของหนู” เป็นการนำกระดาษที่ไม่ใช้แล้วมาประดิษฐ์เป็นกระปุกออมสิน ก่อให้เกิดความภาคภูมิใจกับเด็กๆ ที่สามารถประดิษฐ์กระปุกออมสินได้ด้วยตนเอง และยังเป็นการส่งเสริมเด็กๆ ให้รู้จักการออม 

กระดาษนี้มีค่า ขอเถิดหนา อย่าทิ้งไป