สพป.จันทบุรี เขต 1

การศึกษากับคุณธรรม

การศึกษากับคุณธรรม
     กัลยาณชน ให้ความสำคัญต่อรากฐานความเป็นมนุษย์  เมื่อดำรงซึ่งรากฐานแล้ว ทำการใดก็ไม่ผิดไปจาก ครรลองคลองธรรม

กล่องแสดงความคิดเห็นบทความโดย แสงเดือน บุญอภัย


แสงเดือน
แสงเดือน บุญอภัย


IMG