สพป.จันทบุรี เขต 1

แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน

แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน

       โรงเรียนไม่ใช่แค่สถานศึกษา แต่ยังเป็นแหล่งเรียนรู้สำหรับนักเรียนหรือผู้ที่สนใจทำให้ได้ลงมือปฏิบัติจริง   และเป็นแหล่งเรียนรู้ที่นักเรียนหรือผู้ที่สนใจสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง  เจอประสบการณ์จริงได้ด้วยตนเอง  ส่วนต่างๆภายในโรงเรียนสามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ได้   เช่น สนามกีฬา  สวนเกษตร  ห้องครัว เป็นต้น  จะมีรายละเอียดดังรูปด้านล่าง

กล่องแสดงความคิดเห็นบทความโดย แสงเดือน บุญอภัย


แสงเดือน
แสงเดือน บุญอภัย


IMG