สพป.จันทบุรี เขต 1

ปูนปั้นลายไม้

ปูนปั้นลายไม้
   โรงเรียนบ้านเขาแก้ววิทยา ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลเขาแก้ว จัดทำโครงการส่งเสริมทักษะอาชีพให้กับผู้เรียน
ทางโรงเรียนบ้านเขาแก้ววิทยาส่งนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1-3 เข้าร่วมกิจกรรม 

ไม่มีคำอธิบาย
   นักเรียนร่วมกันเรียนรู้ทักาะการปั้นปุนลายไม้ไม่มีคำอธิบาย
ลงมือปฏิบัติ

ไม่มีคำอธิบาย

กิจกรรมนี้นอกจากจะส่งเสริมทักษะในด้านการประกอบอาชีพแล้ว
ยังส่งเสริมทักษะต่างๆให้กับผู้เรียน ดังนี้
1. พัฒนาการสังเกต
2. พัฒนาความคิดสร้างสรรค์
3. พัฒนากล้ามเนื้อมือ
4. รู้จักกระบวนการทำงานเป็นขั้นตอน
5. สามารถนำความรู้จากการปั้นไปประยุกต์ใช้ได้
6. สนุกสนาน เพลิดเพลิน

กล่องแสดงความคิดเห็นบทความโดย กมลชนก เหรียญทอง


กมลชนก
กมลชนก เหรียญทอง

บทความอื่นของ กมลชนกIMG