สพป.จันทบุรี เขต 1

การจัดการขยะโรงเรียนบ้านเขาแก้ววิทยา

การจัดการขยะโรงเรียนบ้านเขาแก้ววิทยา
  
โรงเรียนบ้านเขาแก้วววิทยามีการจัดการขยะภายในโรงเรียน ส่งเสริมในนักเรียนรู้จักการคัดแยกขยะ ปลูกฝังจิตสำนึกในการรักษาสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน
เราช่วยกัน ไร้ขยะ โลกปลอดภัย เราทำได้ที่โรงเรียนบ้านเขาแก้ววิทยา
ทางโรงเรียนมีการช่วยส่งเสริมนักเรียนดังนี้ 
1. นำเด็กๆเข้าร่วมอบรมเกี่ยวกับการคัดแยกขยะ
2. นำเด็กๆเข้าค่ายเยาวชนรักษ์พงไพร

 

กล่องแสดงความคิดเห็นบทความโดย กมลชนก เหรียญทอง


กมลชนก
กมลชนก เหรียญทอง

บทความอื่นของ กมลชนกIMG