สพป.จันทบุรี เขต 1

กิจกรรมการสอนวิทยาศาสตร์

กิจกรรมการสอนสาระวิทยาศาสตร์


กิจกรรม STEM ศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 การทำดินวิทยาศาสตร์


กิจกรรม STEM  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เรื่อง เครื่องดักแมลงวัน 

กล่องแสดงความคิดเห็นบทความโดย พจนา ศรีกระจ่าง


พจนา
พจนา ศรีกระจ่าง


IMG