สพป.จันทบุรี เขต 1

ยุวกาชาดทำพิธีถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10


ยุวกาชาดทำพิธีถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10


...

          29 กรกฎาคม 2563 โรงเรียนสฤษดิเดชจัด"พิธีถวายคำปฏิญาณและถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563" โดยมีนายธงไชย บุญเรือง รองนายกหมู่ยุวกาชาดโรงเรียนสฤษดิเดช เป็นประธานในพีธีถวายพานพุ่มเงิน พุ่มทองและเปิดกรวยดอกไม้ และตัวแทนผู้บังคับบัญชา สมาชิกยุวกาชาด ในแต่ละสายชั้นร่วม ถวายพานพุ่มเงิน พุ่มทอง เพื่อถวายราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พร้อมทั้งนางศรีวรรณ สุวรรณปาล รองนายกหมู่ยุวกาชาดโรงเรียนสฤษดิเดช อ่านคำแถลงสภากาชาดไทย และนายมงคล เกิดลาถ หัวหน้ากิจกรรมยุวกาชาด กล่าวนำคำปฏิญาณตน แก่คณะผู้บริหาร ผู้บังคับบัญชา สมาชิกยุวกาชาดโรงเรียนสฤษดิเดช และร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี เพลงสดุดีจอมราชันย์ โดยพร้อมเพรียงกัน ณ เวทีอาคารโดม โรงเรียนสฤษดิเดช

กล่องแสดงความคิดเห็น