สพป.จันทบุรี เขต 1

ประเพณีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง บริเวณชุมชนบางกะจะ ตั้งแต่บริเวณวัดสิงห์ จนถึงวัดพลับ เนื่องในวันออกพรรษา ประจำปี 2566

          ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๖ คณะครู นักเรียน และบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนวัดสิงห์ (วรประสิทธิ์วิทยา) สพป.จันทบุรี เขต ๑ ได้เข้าร่วมประเพณีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง บริเวณชุมชนบางกะจะ ตั้งแต่บริเวณวัดสิงห์ จนถึงวัดพลับ เนื่องในวันออกพรรษา ประจำปี ๒๕๖๖เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์กับชุมชนและเป็นการสืบสานวัฒนธรรม ประเพณีไทยสืบต่อไป

กล่องแสดงความคิดเห็น

สาธุ สาธุ
บันทึก : 2023-11-01 11:08:36 เขียนโดย พรณรงค์ ทรัพย์คงบทความโดย พรพรรณ หอมเกษร


พรพรรณ
พรพรรณ หอมเกษร

บทความอื่นของ พรพรรณIMG