สพป.จันทบุรี เขต 1

โรงเรียนวัดสิงห์(วรประสิทธิ์วิทยา) ได้จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียนประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

            วันที่ 21 มิถุนายน2566 โรงเรียนวัดสิงห์(วรประสิทธิ์วิทยา) นำโดย ผอ.นิตยา วัฒฐานะ และคณะครู ได้มีการประชุมผู้ปกครองนักเรียนประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 เพื่อสร้างความเข้าใจกับผู้ปกครองเกี่ยวกับแนวปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอน รายงานผลการดำเนินงานด้านต่างๆ และระเบียบต่างๆ ของทางโรงเรียน ตลอดจนเพื่อเป็นการเสริมสร้างสัมพันธภาพอันดีระหว่างโรงเรียนกับผู้ปกครอง อันจะนำไปสู่ความร่วมมือในการพัฒนาศักยภาพด้านการศึกษาให้กับนักเรียนต่อไป

กล่องแสดงความคิดเห็น

สวยงามครับ
บันทึก : 2023-06-21 12:12:37 เขียนโดย พรณรงค์ ทรัพย์คงบทความโดย พรพรรณ หอมเกษร


พรพรรณ
พรพรรณ หอมเกษร

บทความอื่นของ พรพรรณIMG