สพป.จันทบุรี เขต 1

ดูงานหล่อพระ ณ โรงหล่อพระพิพัฒน์และสังฆภัณฑ์ จ.จันทบุรี          นายสุริยนต์ กัลยาณี ผอ.สพป.จันทบุรี เขต 1 มอบหมายให้นางลัดดาวัลย์ วิเศษะภูติ รอง ผอ.สพป.จันทบุรี เขต 1 และผอ.รร.บ้านเนินดินแดงเดินทางไปโรงหล่อพระพิพัฒน์และสังฆภัณฑ์เพื่อแจ้งกำหนดการพิธีพุทธาภิเษก/พิธีปลุกเสกอธิษฐานจิตพระยอดธง รุ่น "เก้ายอดจันทร์” และนิมนต์พระเถราจารย์ จำนวน 9 รูปเพื่อร่วมประกอบพิธี ดังกล่าว ณ โรงหล่อพระพิพัฒน์และสังฆภัณฑ์ จ.จันทบุรี ในวันที่ 2 ธันวาคม 2565กล่องแสดงความคิดเห็น