สพป.จันทบุรี เขต 1

รับใบประกาศจากท่านอำนาจ วิชยานุวัติ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

ผู้ผ่านการพัฒนาตามหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิทศก์ รุ่นที่ ๑๔/๒๕๖๒ หน่วยพัฒนาภาคกลางและภาคตะวันออก
ระหว่างวันที่ ๖ มกราคม - ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓
ณ โรงแรมสีดารีสอร์ท อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก
ขออำนวยพรให้ประสความสุข ความเจริญก้าวหน้ตลอดไป
ให้ไว้ณวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๓


กล่องแสดงความคิดเห็น