สพป.จันทบุรี เขต 1

ฝึกประสบการณ์นิเทศการศึกษาเครื่อข่าย 5 สพป.จันทบุรี เขต 1

วันนี้นายทรงวุฒิ เดชมาลา และ นางสาวกมลพร กลมเกลี้ยง ออกฝึกประสบการณ์นิเทศการศึกษาโรงเรียนในเครือข่ายที่ 5 (เบญจไตรภาคี) สพป.จันทบุรี เขต 1 โดยมี 4 โรงเรียนที่ทำการนิเทศการศึกษา คือ โรงเรียนบ้านศรัทธาตะพง โรงเรียนบ้านวังปลา โรงเรียนบ้านแก่งน้อย และ โรงเรียนบ้านตาเลียว

ในภาพอาจจะมี 5 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังนั่ง, ตาราง และ สถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 2 คน, ผู้คนกำลังนั่ง, ตาราง และ สถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 3 คน, ผู้คนกำลังนั่ง และ ตาราง

ในภาพอาจจะมี 4 คน, รวมถึง Sakulya Pholboon, ผู้คนกำลังนั่ง, ตาราง และ สถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 5 คน, ผู้คนกำลังนั่ง และ สถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 6 คน, รวมถึง Sakulya Pholboon, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน, ต้นพืช, ดอกไม้ และ สถานที่กลางแจ้ง

ในภาพอาจจะมี 4 คน, ผู้คนกำลังนั่ง, ตาราง และ สถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 6 คน, รวมถึง Sakulya Pholboon, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน, สถานที่กลางแจ้ง และ ธรรมชาติ

ในภาพอาจจะมี 5 คน, ผู้คนกำลังนั่ง และ ตาราง

ในภาพอาจจะมี 9 คน, รวมถึง Sakulya Pholboon, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน

กล่องแสดงความคิดเห็น