สพป.จันทบุรี เขต 1

ฝึกประสบการณ์นิเทศการศึกษา (ภาคสนาม) วันที่ 23 มกราคม 2563

นางสาวศรีสุดา สมทรัพย์ และ นางสาวรุ่งทิวา หาดอ้าน ออกนิเทศการศึกษาโรงเรียนในเครือข่าย 8 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1 โดยมี ศน.ธิติกาญจน์ พัฒน์อมรไชย เป็นพี่เลี้ยง

ในภาพอาจจะมี 3 คน, ผู้คนกำลังนั่ง, ตาราง, สำนักงาน, ห้องรับแขก และ สถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 3 คน, ผู้คนกำลังนั่ง, ตาราง และ สถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 2 คน, ผู้คนกำลังนั่ง, ตาราง และ สถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 8 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน

ในภาพอาจจะมี 1 คน

ในภาพอาจจะมี 4 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน, ผู้คนกำลังนั่ง และ สถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 3 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน, เด็ก และ สถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 5 คน, ผู้คนกำลังนั่ง และ สถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 5 คน, คนที่ยิ้ม

กล่องแสดงความคิดเห็น