สพป.จันทบุรี เขต 1

การศึกษาดูงานนอกสถานที่วันนี้มีโรงเรียนที่ไปศึกษา 3 โรงเรียน

การศึกษาดูงานนอกสถานที่วันนี้มีโรงเรียนที่ไปศึกษา 3 โรงเรียน 3 เรื่อง คือ

1. การจัดการเรียนแบบ Montessori - โรงเรียนวัดแสลง (เขมราษฎร์วิทยาคาร)
2. การจัดการเรียนผ่านดาวเทียม DLTV - โรงเรียนวัดเนินโพธิ์ (สวาสดิ์ราษฎร์อุปถัมภ์)
3. โรงเรียนต้นแบบอาหารกลางวัน สพฐ. - โรงเรียนวัดหนองคัน (ไจ พิทยาคาร)

1.การจัดการเรียนแบบ Montessori
โรงเรียนวัดแสลง (เขมราษฎร์วิทยาคาร)

ในภาพอาจจะมี 2 คน

มอนเตสซอรี่คืออะไร?

ในภาพอาจจะมี 2 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังนั่ง

มอนเตสซอรี่ (Montessori) คือการจัดสภาพแวดล้อมที่สนับสนุนให้เสรีภาพแก่เด็ก และกระตุ้น ให้เด็กคิดแก้ปัญหาด้วยตนเองให้ใช้จิตใจ ซึมซับสิ่งแวดล้อม โดยคำนึงถึงความสนใจ ความต้องการและความมุ่งมั่นในการเรียนรู้ของเด็กยึดหลักความแตกต่างระหว่างบุคคลคำนึงถึงเด็กเป็นสำคัญ ส่งเสริมให้เด็กเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างอิสระ จัดสิ่งแวดล้อมและอุปกรณ์ให้เด็กได้ฝึกทักษะกลไกผ่านประสาทสัมผัสทั้งห้า รู้จักควบคุมการทำงานด้วยตัวเอง

ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังนั่ง

มอนเตสซอรี่ เชื่อว่า
"เด็กคือ.....ผู้รู้ความต้องการของตนเองและมีความสามารถที่จะซึมซับการเรียนรู้จากสิ่งแวดล้อมได้"
อ้างอิงจากhttps://www.ansd.ac.th

จากนั้นฟังบรรยายจากวิทยากร นายวันชัย แก้วมณี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดแสลง (เขมราษฎร์วิทยาคาร) เกี่ยวกับการพัฒนาการเรียนการสอนแบบมอนเตสซอรี่ ในระดับปฐมวัย

ในภาพอาจจะมี 2 คน, ผู้คนกำลังนั่ง และ ข้อความ

Clip Video


ท่าน ดร.สุทธิ สุวรรณปาล มอบของที่ระลึกเป็นการขอบคุณ

ในภาพอาจจะมี 2 คน, ผู้คนกำลังยืน และ ชุดสูท

คณะผู้ฝึกประสบการณ์ถ่ายรูปร่วมกันหน้าห้องเรียนมอนเตสซอรี่ของโรงเรียนวัดแสลง (เขมราษฎร์วิทยาคาร) จากนั้นเดินทางต่อไปยังโรงเรียนวัดเนินโพธิ์ (สวาสดิ์ราษฎร์อุปถัมภ์) เพื่อศึกษาดูงานการจัดการเรียนผ่านดาวเทียม (DLTV)

ในภาพอาจจะมี 24 คน, รวมถึง Sakulya Pholboon, Napaporn Thong, Kraisak Singthong, Pornnarong Supkong และ Auyporn Intarawong, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน

2.การจัดการเรียนผ่านดาวเทียม DLTV
โรงเรียนวัดเนินโพธิ์ (สวาสดิ์ราษฎร์อุปถัมภ์)

ในภาพอาจจะมี ตาราง และ สถานที่ในร่ม

เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม

ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ

โครงการการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม เริ่มในปี พ.ศ. 2538 เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนครูในท้องที่ชนบทห่างไกล และยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียน โดยการถ่ายทอดสดจากโรงเรียนวังไกลกังวล ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในรายการสอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 จำนวน 6 ช่องสัญญาณ เป็นปฐมฤกษ์ในวันที่ 5 ธันวาคม 2538 เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในวโรกาสทรงครองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี ในปีกาญจนาภิเษก พ.ศ. 2539 โดยพระองค์ได้พระราชทานทุนประเดิม 50 ล้านบาท ที่บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) หรือองค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทยในขณะนั้น ทูลเกล้า ฯ ถวายเพื่อตั้งมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม และทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ พระราชทานตราสัญลักษณ์เฉลิมฉลองสิริราชสมบัติ 50 ปี ให้เป็นตราของมูลนิธิ ฯ (อ่านเพิ่มเติม https://www.dltv.ac.th/about-us)

Video บรรยายโดย นายจตุรนต์ ศิริวิสุทธิรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเนินโพธิ์ (สวาสดิ์ราษฎร์อุปถัมภ์)


ตัวแทนผู้ฝึกประสบการณ์ คุณวิไลวรรณ ศรีมันตะสิริภัทร มอบของที่ระลึกให้นายจตุรนต์ ศิริวิสุทธิรัตน์ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเนินโพธิ์ (สวาสดิ์ราษฎร์อุปถัมภ์) เพื่อเป็นการขอบคุณ

ในภาพอาจจะมี 3 คน, ผู้คนกำลังนั่ง, ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่ในร่ม

จากนั้นก็ถ่ายรูปร่วมกันเพื่อเป็นที่ระลึก

ในภาพอาจจะมี 23 คน, รวมถึง น้องหมู ลั้นลา, Sakulya Pholboon และ Pornnarong Supkong, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่กลางแจ้ง

และ เดินทางต่อไปยังโรงเรียนวัดหนองคัน (ไจ พิทยาคาร)

ในภาพอาจจะมี 14 คน, รวมถึง Pornnarong Supkong, Sakulya Pholboon และ Napaporn Thong, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังนั่ง, ต้นไม้ และ สถานที่กลางแจ้ง

3. โรงเรียนต้นแบบอาหารกลางวัน สพฐ.
โรงเรียนวัดหนองคัน (ไจ พิทยาคาร)
ผู้อำนวยการโรงเรียน นายมนตรี วัฒฐานะ

ก่อนฟังการบรรยายทางโรงเรียนได้เสิร์ฟน้ำสำรอง ของดีเมืองจันท์ ดื่มแล้วสดชื่นดีครับ

ในภาพอาจจะมี 5 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังนั่ง, ตาราง และ สถานที่ในร่ม

พิธีกรโรงเรียนกล่าวต้อนรับคณะศึกษาดูงาน โดยมีนายมนตรี วัฒฐานะ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองคัน (ไจ พิทยาคาร) ให้การต้อนรับ

ในภาพอาจจะมี 3 คน, ผู้คนกำลังยืน

โรงเรียนวัดหนองคัน (ไจ พิทยาคาร) ได้รับรางวัลโรงเรียนต้นแบบอาหารกลางวันระดับประเทศ เป็นโรงเรียนที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจมากเกี่ยวกับภาวะโภชนาการของนักเรียน เพราะเข้าใจเป็นอย่างดีว่า อาหารที่ดี ส่งผลต่อร่างกายที่ดี และ ร่างกายที่ดี ส่งผลต่อความพร้อมในการเรียน

ในภาพอาจจะมี 4 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน และ ข้อความเมนูอาหารที่ทางโรงเรียนทำในแต่ละวันไม่ซ้ำกันเลย และทุกเมนูรสชาติอร่อยมาก ทำให้เด็กบางคนเกิดอาการติดอาหารกลางวันของโรงเรียน

ในภาพอาจจะมี อาหาร

ที่เห็นถาดอาหารโล่ง ๆ ไม่ใช่ว่าเด็กไม่มีอะทานนะครับ แต่เป็นเพราะเด็กทานหมดทุกมื้อเพราะรสชาติอาหารอร่อย เป็นผลให้โรงเรียนมีเศษอาหารเหลือน้อยมากซึ่งส่งผลที่ดีต่อโรงเรียนในเรื่องสภาพแวดล้อมที่ดีตามมา ครับ

ในภาพอาจจะมี 6 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังนั่ง และ ตาราง

จากผลความสำเร็จนี้มาจากโปรแกรม Thai School Lunch


รูปแบบการจัดสำรับอาหารกลางวันหมุนเวียน 5 วันทำการ/สัปดาห์


กล่องแสดงความคิดเห็น