สพป.จันทบุรี เขต 1

การตั้งชื่อเรื่องและวัตถุประสงค์งานค้นคว้าอิสระ (Independent Study)

เช้าวันนี้เป็นเช้าที่สดใส ทุกคนมีความพร้อมต่อการฝึกปฏิบัติงานแล้วจร้า....
เริ่มต้นด้วยการแนะนำจากพี่เลี้ยง ศน. เพื่อทุกคนจะได้ทราบภารกิจในแต่ละวัน มีการตกลงกันในเรื่องของเวรประจำวันที่ต้องทำ เช่น เวรการนำเสนอองค์ความรู้ของแต่ละวัน เวรเป็นพิธีกรดำเนินการประชุม หรือ แม้กระทั่งเวรทำความสะอาดของแต่ละวัน เติมน้ำชงชากาแฟ เก็บกวาดห้อง และอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

ในภาพอาจจะมี Sakulya Pholboon, กำลังยิ้ม
 
ทุก ๆ คน ฟังด้วยความตั้งใจ

ในภาพอาจจะมี 8 คน, ผู้คนกำลังนั่ง และ สถานที่ในร่ม

จากนั้นท่านท่านสมชาย อรุณธัญญา รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1 ให้ความรู้เรื่องการทำงานค้นคว้าอิสระ (Independent Study) เกี่ยวกับการตั้งชื่อเรื่อง และการกำหนดวัตถุประสงค์ พร้อมทั้งท่านสมชาย ได้ให้คำแนะนำในทุกหัวข้อที่ผู้ฝึกประสบการณ์สนใจในเรื่องนั้น ๆ

ในภาพอาจจะมี 3 คน, ผู้คนกำลังนั่ง และ ข้อความ

Clip Video ประเด็นการตั้งชื่อเรื่อง + วัตถุประสงค์ ของงาน IS


ก่อนกลับบ้านคณะฝึกประสบการณ์ได้ถ่ายรูปร่วมกันหน้า ณ จุด Landmark ของ สพป.จันทบุรี เขต 1 เพราะตั้งแต่มาวันแรกลืมถ่ายรูปร่วมกัน จากนั้นก็แยกย้ายกลับที่พัก

ในภาพอาจจะมี 18 คน, รวมถึง Pim Paporn, Sakulya Pholboon และ ขวัญฤดี ไกรรักษ์, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน, ดอกไม้, ต้นพืช และ สถานที่กลางแจ้ง


กล่องแสดงความคิดเห็น