สพป.จันทบุรี เขต 1

กิจกรรมแห่เทียนวันเข้าพรรษา


โรงเรียนบ้านเนินจำปา จัดกิจกรรมสัปดาห์วันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๖๕ โดยในวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เวลา ๙.๐๐ น. ได้จัดประดับ ตกแต่ง รถแห่เทียนพรรษา เพื่อนำถวายต้นเทียนพรรษาไปยังวัดต่าง ๆ ๓ วัด ได้แก่ วัดเนินจำปา วัดหนองมะค่า และวัดหนองสร้อย

https://bit.ly/3nWJZwn

กล่องแสดงความคิดเห็น



บทความโดย กุลรดา โชติคณภัทร์


กุลรดา
กุลรดา โชติคณภัทร์


IMG