สพป.จันทบุรี เขต 1

กิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนา สพฐ.ครบรอบ 19 ปี

วันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕
โรงเรียนบ้านเนินจำปาได้เข้าร่วมกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครบรอบ ๑๙ ปี

โดยจัดกรรมดังนี้
     ๑) พิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์ ๙ รูป (ช่วงเช้า) https://bit.ly/3uJzAIb
     ๒) กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑- มัธยมศึกษาปีที่ ๓ (ช่วงบ่าย) https://bit.ly/3z1gfEBกล่องแสดงความคิดเห็นบทความโดย กุลรดา โชติคณภัทร์


กุลรดา
กุลรดา โชติคณภัทร์


IMG