สพป.จันทบุรี เขต 1

เลือกตั้งประธานนักเรียน ปีการศึกษา 2565กิจกรรมการเลือกตั้งประธานนักเรียนโรงเรียนวัดหนองสีงา ประจำปีการศึกษา 2565


                                              ภาพผู้สมัครประธานนักเรียน ปีการศึกษา 2565

                                                                  นักเรียนลงคะแนน

คณะครูและนักเรียนทุกคนร่วมกันนับคะแนนการเลือกตั้งประธานนักเรียน

กล่องแสดงความคิดเห็นบทความโดย รุจิรา ปราณี


รุจิรา
รุจิรา ปราณี


IMG