สพป.จันทบุรี เขต 1

กิจกรรมสถานศึกษาปลอดภัย ปีการศึกษา 2565

กิจกรรมโครงการสถานศึกษาปลอดภัย  ปีการศึกษา  2565   ได้จัดกิจกรรมแผนซ้อมด้านความปลอดภัยในสถานศึกษา  เช่น  การปฐมพยาบาลเบื้องต้น , การให้ความรู้เกี่วกับสัญลักษณ์จราจร , การให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้สารเคมี และ  การให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้สารเคมี  โดยมีวิทยากรจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านซอยสอง  มาให้ความรู้แก่นักเรียน


กล่องแสดงความคิดเห็นบทความโดย วนิดา สนั่นวงค์


วนิดา
วนิดา สนั่นวงค์


IMG