สพป.จันทบุรี เขต 1

โครงการลุกเสือจิตอาสาพระราชทาน

โครงการลูกเสือจิตอาสาพระราชธาน โรงเรียนบ้านวังอีแอ่น ได้จัดกิจกรรม ในวันที่ ๑๓ -๑๖ มิถุนายน 2565


นักเรียนมีจิตอาสาในการเก็บขยะให้ประชาชนบริเวณรอบโรงเรียนนักเรียนได้เข่้ารวมกิจกรรม

กล่องแสดงความคิดเห็นบทความโดย สุวรรณี คชเดช


สุวรรณี
สุวรรณี คชเดช


IMG