สพป.จันทบุรี เขต 1

โรงเรียนบ้านโคกวัดขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา


ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาผู้ปกครองนักเรียนและชุมชนร่วมอนุโมทนา 
เป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษาโรงเรียนบ้านโคกวัด โดยสามารถแจ้งความประสงค์ได้ที่
 เพจของทางโรงเรียน หรือ ผอ.ยศยา ภาโสม
ขออานิสงส์ของการทำบุญในครั้งนี้ โปรดดลบันดาลให้ท่านและครอบครัว ตลอดจน บุคลากรในหน่วยงานของท่าน ประสบแต่ความสุขความเจริญตลอดไป
***** การบริจาคเพื่อการศึกษาสามารถใช้ลดหย่อนภาษีได้สองเท่า*****
กล่องแสดงความคิดเห็นบทความโดย ญานี ลำจอง


ญานี
ญานี ลำจอง


IMG